Nejlepší bydlení realitní společnost

Cíle při investování do nemovitostí

 

Každý, kdo chce dosáhnout nějakého úspěchu, musí si stanovit nějaké cíle a průběžně kontrolovat, zda jich dosahuje. O podnikání a obchodu to platí dvojnásob. A investování do nemovitostí je podnikáním jako každé jiné. Stejně jako existuje pojem „management či řízení podle cílů“, tak existuje pojem „investování podle cílů“. Také investování do nemovitostí by mělo být cílené.

 

Pokud chcete, aby vaše investice do nemovitosti byla úspěšná, stanovte si v prvé řadě kritéria svých investic, tedy kritéria pro nemovitost. Jistě se mohou lišit, ale my vám na tomto místě předkládáme kritéria, jejich splnění, podle zkušeností, je k finančnímu úspěchu při investování do nemovitostí nutné.

 

  1. Možnost odděleného pronájmu pro tři samostatné jednotky minimálně. Např. byt by měl mít alespoň tři oddělené pokoje, pronajímané samostatně. V případě, že jeden nájemce vypadne, další dva částečně pokryjí ztráty, které jsou tak nižší. Ačkoli nižší, tok hotovosti je nepřerušen. Hovoříme o tzv. diverzifikaci (rozdělení investice na různé zdroje příjmů).

 

  1. Řídit se poptávkou. V současné době je zájem především o byty 3+1 a 4+1 ze strany studentů a dvoupokojové byty ze strany dvou až tříčlenných rodin. Poptávány jsou ještě byty o velikosti 1+1.

 

  1. Výběr vhodné lokality. Lokalita musí korespondovat s cílovou skupinou, na kterou se při pronajímání budete zaměřovat, která je pro konkrétní nemovitost vhodná. Potencionální zájemci o pronájem bytu musí být v lokalitě přítomni.  

 

  1. Nepořizovat nemovitosti nové, příp. připravené (hotové) k pronajímání. Pro další pronajímání se tyto nemovitosti ukazují jako zbytečně drahé a tudíž z investičního hlediska nevhodné.

 

  1. Pořizovat prázdné nemovitosti. Nebo nemovitosti, u kterých stávající nájemní smlouvy není problém ukončit.

 

  1. Provést důkladnou inspekci nemovitosti. Znamená to zkontrolovat stav, v jakém se nemovitost nachází, především kontrolu základů a struktury nemovitosti a kontrolu energetické náročnosti nemovitosti. Případné problémy tohoto druhu totiž neodstraníte. Spočítejte si výši potřebných investic. Kalkulujte také s případným příspěvkem do fondu oprav.

 

  1. Náklady na opravy by neměly překročit 25 % z pořizovací ceny nemovitosti. Pokud ovšem nepořizujete levnou nemovitost určenou ke kompletní rekonstrukci.

 

  1. Zisk by měl představovat alespoň 40 % z vybraného nájemného, KaP by se měl pohybovat v rozmezí 7-8 maximálně. Pokud se vám tyto poměry nepodaří dodržet, pak je na místě zvážit, zda do investic tohoto druhu vůbec půjdete.

 

  1. Realizujte zisk. Sledujte perspektivu zhodnocení a využijte situací, kdy ceny prudce rostou. Nezapomeňte, že jste nemovitost pořídili proto, aby vám vydělala peníze.

 

Toto je několik pravidel, kterými byste se měli řídit, pokud má být vaše investování do nemovitostí úspěšné. Samozřejmě, že každá situace a každá nemovitost jsou do jisté míry jedinečné. Pokud není možné, aby při vašem „podnikání“ byly naplněny všechny uvedené body, nemusí to ještě znamenat váš finanční krach. Zkrátka, hlavně je zapotřebí, abyste si vždy všechno dobře spočítali. A nezapomeňte, že přesné definování toho, čeho chcete dosáhnout a průběžná kontrola toho, zda postupujete podle plánu, vám pomůže vašich cílů dosáhnout spíše, než nějaké zbrklé rozhodnutí. 

 

 


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web