Nejlepší bydlení realitní společnost

Daň z příjmů při prodeji nemovitosti

 

Pokud se zahrnutím nákladů na prodej prodáte dráže než jste koupili, pak takový příjem z prodeje nemovitosti podléhá dani z příjmů. Někdy je tento příjem osvobozen od daně.

Jedná se o §10 Ostatní příjmy. Výdajem je cena nabytí a dále náklady na rekonstrukce (kuchyňská linka, koupelna atd) a prodej jako např. provize realitní kanceláři, notář, poplatek katastru apod.

 

Kdy je příjem osvobozen od daně z příjmu?

-         prodejce měl v nemovitosti bydliště minimálně 2 roky před prodejem nemovitosti

-         prodejce bydlel v nemovitosti kratší dobu, ale získané prostředky do 1 roku reinvestuje do pořízení jiné nemovitosti ve které bude bydlet.

-         Doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti je delší než 5 let

 

Pokud byla nemovitost v obchodním majetku, pak platí 5-ti letá lhůta, bydliště se počítá od data, kdy byla nemovitost z obchodního majetku vyňatá.

 

Bydliště není to stejné co trvalý pobyt. Dokazuje se např. fakturou za energie, svědectví sousedů apod.

 

Základ daně:

Základ daně je rozdíl mezi příjmem a výdaji na dosažení prodeje a event. Zhodnocení nemovitosti. (Viz první odstavec).

 

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává do 31. března s celým přiznáním k dani z příjmu, v případě, že máte daňového poradce pak k 30. červnu.


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web