Nejlepší bydlení realitní společnost

Daň z příjmů u pronájmu nemovitosti u fyzické osoby

Pokud pronajímáte nemovitost jako fyzická osoba a nemovitost nemáte v obchodním majetku, pak zde je návod jak postupovat při placení daně z příjmu a účetnictví.

V první řadě je třeba říci, že je zcela jedno zda jde o pronájem nebo podnájem (tedy když vy jako nájemník pronajímáte někomu dalšímu).

 

Daň z příjmu zahrnujete do Příjmů z pronájmu podle §9 v daňovém přiznání a podle Zákona o dani z příjmu.. Vlastní-li nemovitost několik majitelů, pak každý přizná poměrnou částku inkasovanou z pronájmu podle svého podílu na nemovitosti, nemají-li mezi sebou smlouvu o přerozdělení zisků.

Vy jako plátce daně se rozhodnete zda budete výdaje uplatňovat paušální sazbou 30% nebo podle skutečných výdajů a nákladů. V takovém případě vedete účetnictví podobným způsobem jako podnikající osoby podle §7 Zákona o daních z příjmů.

U výdajového paušálu nesmí v žádném případě vaše výdaje přesáhnout šestset tisíc korun ať už je váš příjem z pronájmu jakkoli vysoký.

Jako nepodnikatel a jestliže příjmy z pronájmu nejsou vaše soustavná činnost na zajištění a udržení příjmů nemusíte z příjmů z pronájmu platit ani zdravotní ani sociální pojištění.


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web