Nejlepší bydlení realitní společnost

Darovací daň z nemovitosti

U darování nemovitosti, bytu, domu, pozemku atd. je to poměrně jednoduché. Platí se pouze darovací daň a to pouze někdo. Závisí ve které jste skupině. Zároveň se nehradí jiná daň (jedna věc se nedaní dvakrát)

Dárce je však v pozici ručitele, pokud by obdarovaný daň nezaplatil. Pokud nabydeme  - nabytí nemovitosti darem je to včetně případného věcného břemene či podobného práva, které byla s bezplatným nabytím nemovitosti zřízené.

Jaké jsou sazby darovací daně?

Sazby daně:

Základ daně (Kč)

Výše daně

od

do

0

1 000 000

7%

1 000 000

2 000 000

70.000Kč a 9% ze základu přesahujícího 1 mil. Kč

2 000 000

5 000 000

160 000Kč a 12% ze základu přesahujícího 2 mil. Kč

5 000 000

7 000 000

520 000Kč a 15% ze základu přesahujícího 5 mil. Kč

7 000 0000

10 000 000

820 000Kč a 18% ze základu přesahujícího 7 mil. Kč

10 000 000

20 000 000

1 360 000Kč a 21% ze základu přesahujícího 10 mil. Kč

20 000 000

30 000 000

3 460 000Kč a 25% ze základu přesahujícího 20 mil. Kč

30 000 000

40 000 000

5 960 000Kč a 30% ze základu přesahujícího 30 mil. Kč

40 000 000

50 000 000

8 960 000Kč a 35% ze základu přesahujícího 40 mil. Kč

50 000 000

a více

12 460 000Kč a 40% ze základu přesahujícího 50 mil. Kč

Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Daň se neplatí v případě, kdy činní méně než 100Kč.

 

Cena nemovitosti je cena, která byla zjištěná znaleckým posudkem ke dni nabytí nemovitosti podle zákona o oceňování majetku.

 

Pozor na dluh

Často je třeba také převzít dluh na nemovitosti (typický příklad je hypotéka) a cena nemovitosti je pak ponížená o tento dluh, který je třeba prokázat.

 

Obdarovaní lidé a event. Právnické osoby se dělí do skupin podle blízkosti, příbuzenství k dárci.. Protože některé skupiny obdarovaných jsou od daně osvobozeny.

 

I.                    skupina: děti, rodiče, prarodiče, manželé

II.                 skupina: příbuzní v řadě pobočné: sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, zeť, snacha, nevlastní děti, tchán, tchýně, nevlastní rodiče a osoby, které s dárcem žily během 1 roku ve společné domácnosti a které buď byly odkázány výživou na dárce nebo o domácnost pečovaly.

III.               Ostatní osoby ať už z řad fyzických nebo právnických

 

U I. A II. skupiny se nevyžaduje daňové přiznání. Ostatní musí podat přiznání k dani u příslušného správce daně, kde se nachází darovaná nemovitost a to do 30 dnů od daru.

Lhůta počíná běžet dnem kdy:

  • ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti (včetně případného věcného břemene) s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
  • ode dne, kdy nabyla účinnost smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.

Na základě přiznání, správce daně vyměří daň pomocí platebního výměru. Poplatník je povinnen ji zaplatit do 30 dní od doručení platebního výměru


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web