Nejlepší bydlení realitní společnost

Nemovitosti – dražby vs. aukce

 

 

U nás se běžně setkáváme s tím, že pojem dražba je vnímán jako synonymum k pojmu aukce. Snad proto, že u obou se setkáváme s pojmy jako nejnižší podání či vyvolávací cena, příhoz, licitátor, přiklepnutí....Dražba a aukce však nejsou totéž!

 

První a zásadní rozdíl spočívá v existenci zákonné úpravy a její podoby.

 

Zatímco dražby, jejich vznik, trvání, zánik a právní vztahy s nimi související upravuje poměrně podrobně zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, aukcím naše legislativa tolik pozornosti nevěnuje. Podmínky aukce stanoví její organizátor. Musí při tom respektovat některá ustanovení Obchodního zákoníku (např. o obchodní veřejné soutěži), ta však upravují pouze některé a velmi obecné podmínky.

 

Druhým podstatným rozdílem je způsob nabytí vlastnického práva k nemovitosti.

 

Dražbu zákon definuje jako veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického práva. A to není vše. Při dražbě nemovitosti dochází k přechodu vlastnického práva k nemovitosti samotným příklepem licitátora! Vydražitel musí samozřejmě za vydraženou nemovitost zaplatit a teprve poté je možné provést změny na listu vlastnictví na katastrálním úřadě. Přechod vlastnického práva k nemovitosti však na zápis do katastru nemovitostí není vázán. Přechod vlastnictví se stává nezvratným po uplynutí tříměsíční lhůty pro podání případné žaloby na neplatnost dražby.

 

Vlastnické právo k nemovitosti lze nabýt na základě tzv. právních titulů a v případě aukce bude takovým titulem (kupní) smlouva. Z toho plyne, že v případě aukce je sice nemovitost také přiklepnuta tomu účastníku aukce, který nabídne nejvyšší cenu, ale vlastnické právo k nemovitosti nepřechází pouhým přiklepnutím. Pokud vám byla nemovitost v aukci přiklepnuta, nemusí to nutně znamenat, že bude následně sepsána kupní smlouva a že tuto nemovitost skutečně do vlastnictví získáte.

 

Jak bylo řečeno, podmínky při aukci de facto určuje její organizátor, proto je třeba věnovat jim zvýšenou pozornost. Důležité je zaměřit pozornost také na to, jak se postupuje v případě přiklepnutí, jaký je postup a jaké jsou podmínky nabytí vlastnického práva k nemovitosti.

 

Mezi dražbou a aukcí pak existují ještě další rozdíly. Při dražbě, například, požaduje zákon osobní účast na dražbě (nebo v zastoupení), zatímco u aukcí je obvyklé, že jsou organizovány a vypořádány prostřednictvím systému provozovaném na internetu.

 

Rozdíly mezi dražbou a aukcí mohou být zásadní. Pokud chcete nemovitost koupit či prodat prostřednictvím dražby nebo aukce, dobře si vše prověřte a promyslete. Rozlišujte mezi dražbou a aukcí, abyste neztráceli čas (v tom lepším případě pouze čas) přípravě a účastí na obchodech s nejistým výsledkem. 

 

 

 


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web