Nejlepší bydlení realitní společnost

Daň z převodu nemovitosti

 

Tuto daň platí prodávající (převodce) a nabyvatel kupující je ručitelem. Vyjímkou je pokud koupíte nemovitost v dražbě v exekuci, pak platí nabyvatel. V současné době je daň 4%. S koncem roku 2013 se transformuje na daň z nabytí, kterou bude platit kupující.

 

Předmět daně

Je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti.

 

Základ daně

Je buď kupní cena, nebo cena zjištěná znaleckým posudkem. Podle toho co je vyšší a z toho základu se vychází.

 

Daňové přiznání

Je třeba podat do 3 měsíců od zapsání převodu v katastru nemovitosti. V den podání daňového přiznání by daň z převodu nemovitosti měla být uhrazena. V případě, že je nižší než 100 Kč, pak se neplatí.

 

Když prodávající nezaplatí, pak Finanční úřad vyzve nabyvatele, aby daň uhradil (většinou i s pokutou). Promlčecí doba jsou tři roky.


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web