Nejlepší bydlení realitní společnost

Kapitálový zisk z prodeje nemovitosti.

 

Pokud jste prodali nemovitost za cenu vyšší, než byla její pořizovací hodnota, budete muset kromě daně z převodu nemovitosti zaplatit také daň z příjmu. Výjimkou jsou případy, kdy prodávající nemovitost vlastní alespoň pět let, nebo v ní má dva roky před prodejem bydliště, nebo v ní má bydliště kratší dobu, ale prostředky získané z prodeje použije nejpozději do 1 roku od prodeje k uspokojení svých bytových potřeb.

 

Pokud jste tedy prodali nemovitost a nesplňujete ani jednu podmínku, vztahuje se na vás povinnost zaplatit daň z příjmu. Kapitálový zisk z prodeje nemovitosti pro daňové účely potom vypočítáte následujícím způsobem.

 

Od prodejní ceny, tedy ceny, za kterou jste nemovitost prodali, odečtěte následující položky:

 

-        transakční náklady na prodej nemovitosti – např. daň z převodu nemovitosti, náklady na odhadce, notáře, právníka, na převod v katastru nemovitostí, případnou provizi realitní kanceláři apod.

-        pořizovací cenu – cenu, za kterou jste nemovitost sami pořídili

-        transakční náklady na pořízení nemovitosti – např. náklady na odhadce, notáře, právníka, na převod v katastru nemovitostí, případnou provizi realitní kanceláři apod.

-        náklady na případnou rekonstrukci či renovaci nemovitosti

 

Po odečtení těchto provozních a správních výdajů od prodejní ceny získáte váš kapitálový zisk z prodeje vaší nemovitosti.

 


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web