Nejlepší bydlení realitní společnost

Rozdíl mezi znaleckým posudkem a odhadem tržní ceny nemovitosti

 

 

Znalecký posudek, nebo-li ocenění nemovitosti soudním znalcem, a odhad tržní ceny jsou dva zcela rozdílné pojmy, které však bývají často zaměňovány. Jaký je mezi nimi rozdíl?

 

 

Znalecký posudek

 

Znalecký posudek vyhotovuje soudní znalec. Soudními znalci jsou pouze ty osoby, které jsou jmenovány předsedou krajského soudu nebo ministrem spravedlnosti. Při určení hodnoty nemovitosti vychází soudní znalec z vyhlášek, které vydává Ministerstvo financí a které upravují postup při zjišťování ceny nemovitosti. Cena zjištěná soudním znalcem se tak může lišit od ceny tržní, to znamená takové, za kterou se na realitním trhu nemovitost obchoduje.

 

Ocenění nemovitosti soudním znalcem se provádí pro tzv. úřední potřeby, např. pro potřeby soudu, většinou však pro daňové účely, konkrétně kvůli výpočtu daně z převodu nemovitosti. Každý, kdo prodává nemovitost, musí ji kvůli dani z převodu nemovitostí nechat ocenit soudním znalcem. Pokud se cena, za kterou byla nemovitost prodána, neshoduje s cenou zjištěnou soudním znalcem, pak se pro daňové účely počítá vždy s tou cenou, která je vyšší. 

 

 

Odhad tržní ceny

 

Odhad tržní ceny provádí tržní odhadce, nebo-li odhadce nemovitostí. Tím může být v podstatě kdokoli, kdo nějakým způsobem získá znalosti v tomto oboru. Cena zjištěná odhadcem je taková cena, za kterou se na realitním trhu nemovitost obchoduje. Při zjišťování tržní ceny se v zásadě porovnávají prodeje obdobných nemovitostí za určitý časový úsek, který koresponduje s aktuálním obdobím. Tato srovnávací metoda se pak někdy kombinuje s dalšími metodami, při kterých se zohledňuje např. výnosovost (kolik vynese na nájmu) nebo nákladovost (kolik by stálo postavení nové nemovitosti).

 

Odhady tržní ceny nemovitosti se provádí většinou pro účely banky při žádání o hypotéku nebo jiný úvěr. Odhadce nemovitostí vypracuje pro banku podrobnou zprávu a z té potom banka vychází při schvalování úvěru. V případě odhadů ceny nemovitosti pro účely získání úvěru je nutno říci, že odhad si provádí banka sama, případně jej provádí odhadce spolupracující s bankou, tedy odhadce ze seznamu smluvních odhadců nemovitostí té které banky.

 

 

 


Nejlepší bydlení realitní společnostSdílet tuto stránku / doporučit web