Nejlepší bydlení realitní společnost

Na začátku, v dostatečném časovém předstihu:

 

1.      Zajistěte si nové bydlení (koupě, pronájem). Podrobný průvodce pořízením nového bydlení je zdarma k dispozici na www.vlastnici.cz.

2.      Zbavte se věcí, které nebudete stěhovat. Promyslete si, co vše chcete stěhovat. Věci, které nepotřebujete, nestěhujte. Ušetříte tím spoustu času a peněz. Dejte je charitě, do internetového bazaru nebo je prostě vyhoďte.

3.      Rozhodněte se, zda využijete služeb stěhovací firmy nebo zda se budete stěhovat samostatně. Pokud se chcete stěhovat s firmou, začněte ji vybírat.

4.      Začněte si shánět a shromažďovat balicí materiál – krabice, bublinkové fólie, balicí papír atp. Některé stěhovací firmy jsou schopné svým klientům zapůjčit stěhovací kartony. Pokud musíte tento materiál koupit, bez problémů se dá objednat přes internet. Tuto fázi přípravy nepodceňte – pokud stěhujete zabydlenou domácnost, pak budete potřebovat řádově 1 krabici na každé dva čtvereční metry vedle nábytku!

5.      Začněte stávající nemovitost uvádět do stavu, v jakém ji potřebujete předat.

6.      Stanovte přesné datum stěhování. Užitečná informace: V souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády č. 590/2006 Sb. vám při stěhování musí zaměstnavatel poskytnou pracovní volno (bez náhrady mzdy) na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 2 dny (pokud máte vlastní bytové zařízení). Pokud se jedná o přestěhování, které je v zájmu zaměstnavatele, musí vám poskytnout volno s náhradou mzdy.

7.      Shánějte doporučení na lékaře(praktického, zubaře, gynekologa atd.) v místě vašeho budoucího působení. Informujte se u svého stávajícího lékaře, u svých známých.

8.      Pro děti hledejte v místě budoucího působení školku, školu, zájmové kroužky apod.

9.      Začněte přehlašovat nebo odhlašovat služby – dodávky plynu, energie, vody, telefon, internet apod.

10.  Oznamte změnu adresy v bance, pojišťovně, na poště atp.

11.  Začněte vracet vypůjčené věci.

12.  Udělejte si plánek nového bytu a začněte přemýšlet o rozmístění nábytku.

 

2-4 týdny před stěhováním:

 

1.      Měli byste už mít vybranou a domluvenou stěhovací firmu, případně domluveno stěhování jiným způsobem (zajištění dopravy a pomocníků).

2.      Měli byste už vědět, kdo vám bude s celou akcí pomáhat a kdo bude balit věci.

3.      Měli byste už mít připraven všechen materiál a pomůcky, které budete potřebovat k balení a stěhování.

4.      Domluvte si termín předání stávající nemovitosti, vyhovující s ohledem na termín vašeho stěhování.

5.      Domluvte si termín provedení odečtu vodoměrů, plynoměru, elektroměru.

6.      Zajistěte si na den stěhování hlídání dětí a domácích mazlíčků. Pokud budou přítomni stěhovací akci, udělejte si jasno v tom, jak s nimi vše potřebné zorganizujete.

7.      Ujasněte si, co uděláte s pokojovými a jinými květinami.

8.      Nekupujte už potraviny, které do data stěhování nespotřebujete.

9.      Děti začněte aktivně zapojovat do celé akce. Nechejte je navrhnout si dětský pokoj, zapojte je do balení apod.

 

1-2 týdny před stěhováním:

 

1.      Pokud spoléháte při stěhování na vlastní auto, nechte jej zkontrolovat v servisu.

2.      Ujistěte se, že všechny zainteresované firmy a osoby počítají závazně se správným termínem stěhování a jinými souvisejícími termíny (předání stávající nemovitosti apod.).

3.      Zjistěte, zda jsou případné výtahy jak ve stávajícím tak v novém objektu funkční, případně zajistěte jejich opravu.

4.      Zajistěte potřebné drobné opravy a úklid v novém bytě.

5.      Vypněte chladničku a mrazák a začněte intenzivně balit.

6.      Informujte sousedy o stěhování. V původním bydliště nechejte pro případ na sebe kontakt.

 

1-3 dny před stěhováním:

 

1.      Ujistěte se, že máte vše, co chcete pojištěno.

2.      Zajistěte vyhovující parkovací místo pro stěhovací vůz jak v místě nakládky, tak v místě vykládky.

3.      Oddělte věci, které pojedou stěhovacím vozem od těch, které si povezete sami.

4.      Ujistěte se, že máte všechny klíče, které budete potřebovat.

5.      Připravte si peníze na zaplacení stěhovákům a peníze na další výdaje (občerstvení, tuzér apod.).

6.      Přichystejte si osobní věci na stěhování.

 

V den stěhování:

 

1.      Aktivně spolupracujte se stěhováky. Pokud nebudete stěhování přítomni, měli by mít informaci o tom, kdo je z vaší strany za stěhování odpovědný.

2.      Se šéfem stěhovací party projděte jednotlivé místnosti a proberte organizaci nakládky. Upozorněte na věci, které vyžadují zvlášť opatrné zacházení. Udělejte seznam stěhovaných věcí (protokol o převzetí předmětů pro účely stěhování), včetně ohodnocení u cennějších předmětů. Společně zrevidujte stav vyklízené nemovitosti (podlahy, rohy, okna, dveře, prahy).

3.      Podepište vytvořený stěhovací protokol.

4.      Oddělte věci pro osobní potřebu, které se nebudou nakládat.

5.      Začněte s nakládkou.

6.      Po ukončení nakládky zkontrolujte, zda je naloženo vše a také zda se neodváží něco, co má zůstat. Prohlédněte vyklizenou nemovitost, případně stav vyklizené nemovitosti můžete zdokumentovat fotoaparátem (zvláště pokud bylo v průběhu nakládky něco poškozeno).

7.      Než stěhovákům cokoli podepíšete, důkladně se seznamte s obsahem a trvejte na tom, aby bylo uvedeno jen to, co bylo domluveno (zvláště cena, příplatky).

8.      Ujistěte se, že stěhováci vědí, kam mají jet a vyměňte si na sebe kontakty (mobil). Upřesněte si čas (příp. i datum) příjezdu dna místo vykládky.

9.      Nemovitost ukliďte sundejte jmenovky ze dveří, zvonku a ze schránky.

10.  Zkontrolujte, zda je vše odpojeno (zastavená voda, vypnuté pojistky, zastavený plyn).

11.  Nemovitost předejte.

12.  Pokud jsou přítomny děti a domácí mazlíčci, nezapomeňte je průběžně během celé akce kontrolovat a zajišťovat jim nutnou péči.

 

V novém působišti:

 

1.      Označte jednotlivé místnosti, aby stěhováci věděli, kam mají co složit, a začněte s vykládkou.

2.      V ideálním případě začněte dětským pokojem, příp. ložnicí.

3.      Na vykládku průběžně dohlížejte.

4.      Po vyložení všech věcí zkontrolujte jejich stav, podepište stěhovákům předávací protokol a zaplaťte jim dohodnutou částku.

5.      Můžete se začít zabydlovat.


Nejlepší bydlení realitní společnost

 

Další články o stěhování

 • 23.3.2011: Vybíráme firmu na stěhování - Každý, kdo se někdy stěhoval, dobře ví, že před samotnou akcí stěhování je třeba zařídit, zorganizovat a připravit spoustu věcí, a to vše v očekávání další fáze, kterou je adaptace v novém prostředí. Jak si zvyknu na novou práci, nové bydlení, najdu si nové...
 • 23.3.2011: Praktické rady a tipy k organizaci stěhovací akce - 1.  Dříve, než se do stěhovací akce pustíte.   Vytvořte si plán. Naplánujte náklady a stanovte si rozpočet. Vyčleňte si dostatek času. Pokud využíváte služeb stěhovací firmy, udržujte s ní úzký vztah, spolupracujte s ní.    2.  Před zahájením...
 • 23.3.2011: Nejčastější příčiny problémů při stěhování - Stěhování většinou znamená začátek nové životní etapy, na kterou se těšíme. Zároveň je však samo o sobě náročnou a vyčerpávající akcí. Proto je třeba ve fázi příprav i ve fázi samotného stěhování dodržovat určité zásady a postupy, abychom sami sebe při tom...
 • 23.3.2011: Je při stěhování lepší využít služeb stěhovací firmy nebo si zařídit vše sám na vlastní pěst? - Pokud je před vámi stěhování, budete si muset odpovědět na základní otázku. Zvládnu stěhovací akci úplně sám, dokáži přestěhování, včetně transportu všech věcí, sám zorganizovat a zrealizovat od A do Z, anebo raději využiji služeb specializované firmy?   Obě...
 • 23.3.2011: Lze stěhování zrealizovat jinak než se stěhovací firmou nebo čistě na vlastní pěst? - Pokud jste schopni zajistit si nakládku a vykládku vlastními silami nebo za pomocí přátel, můžete si objednat u nějaké firmy pouze dopravu. Mohlo by to být pro vás výhodné zvláště v případě, že se stěhujete do jiného města. Oslovte několik firem provozujících nákladní...
 • 23.3.2011: Na jaké stěhovací firmy si dávat pozor? - Existuje opravdu nepřeberné množství firem i jednotlivců, kteří nabízí stěhovací služby. V prezentacích svých služeb nešetří chválou na svoji osobu. Někteří jsou levní, přestěhují vás výhodně, jiní jsou spolehliví, profesionální, zkušení, jiní flexibilní....
 • 23.3.2011: Jak ušetřit při stěhování - Vytvořte si stěhovací plán, včetně časového plánu. Dobrým plánem můžete výrazně eliminovat nečekané dodatečné náklady.   Zbavte se přebytečných věcí. Nestěhujte věci, které nepotřebujete, zvláště pokud jich máte hodně. Dejte je do bazaru nebo do Armády...
 • 23.3.2011: Sestavení cenové kalkulace za stěhovací služby - Nejvýrazněji se na celkových nákladech spojených se samotným stěhováním podílí cena, kterou si naúčtuje stěhovací společnost. Jakým způsobem stěhovací firmy vytváří cenové kalkulace, si řekneme na následujících řádcích.   Tarify jednotlivých stěhovacích firem...
 • 23.3.2011: Co ovlivní váš rozpočet na stěhování - Náklady na stěhování nepředstavují pouze náklady na transport věcí z jednoho místa na druhé, ale spoustu jiných „neviditelných“ položek. Abyste po přestěhování nebyli nemile překvapeni, kolik vás to všechno stálo, je proto dobré předem si vytvořit roz...
 • 23.3.2011: Sestavení rozpočtu na stěhování - Projděte si bod po bodu následující seznam. Ke každému bodu, který se vás týká, si zapište odpovídající finanční částku. Jednotlivé položky sečtěte a připočítejte cca 10%. Tímto způsobem získáte celkový rozpočet na stěhování.   Se stěhovací f...
 • 23.3.2011: Jaký je rozdíl mezi závaznou a nezávaznou cenovou nabídkou? - V okamžiku, kdy jste ve fázi výběru stěhovací firmy, je vhodné, abyste si nechali předložit nezávaznou cenovou nabídku a stěhovací firma by měla být ochotna vyhotovit vám ji písemně. Taková nabídka nezavazuje k ničemu ani vás ani stěhovací firmu.   V okamžiku, kdy se...
 • 23.3.2011: Jak správně připravit věci k transportu? Obecné zásady balení a tipy. - Balení věcí je náročná etapa stěhování, zvláště pokud stěhujete kompletní a zabydlenou domácnost. Jak ji zvládnout co nejlépe, abyste ušetřili nejen peníze, ale také čas a nervy nejen při balení, ale i při vybalování v novém působišti, to vám poradíme na...
 • 23.3.2011: Na které stěhované věci je rozhodně nutné předem upozornit stěhovací firmu? -   výbušniny plynové bomby pohonné hmoty jedy chemikálie hnojiva amoniak aerosoly ředidla a nátěrové hmoty autobaterie ohňostroje zbraně a střelivo ...
 • 23.3.2011: Co by měla obsahovat „pohotovostní“ taška ? - Základní věci, které budete potřebovat během cesty a během prvních dnů, ještě dříve než se v novém domově vybalíte, si nachystejte zvlášť. Taková „pohotovostní“ taška by měla obsahovat:   pravidelně užívané léky léky na tišení bolesti, příp. na...
 • 23.3.2011: Jak balit jednotlivé věci? - Každý jednotlivý předmět by se měl zabalit do papíru (nejlépe nepotištěného) nebo bublinkové fólie, aby se zabránilo jeho poškození nebo poškození jiných věcí.   Přiměřeně velký kus balicího materiálu rozložte na stůl nebo na zem. Předmět přiložte do jednoho...
 • 23.3.2011: Jak balit křehké věci? - Křehké věci, samostatně zabalené, ukládejte do speciálních krabic vyčleněných výhradně pro křehké předměty. Krabice označte jako křehké!   Věci do krabic skládejte ve vrstvách, přičemž jednotlivé vrstvy od sebe oddělte buněčnými rozdělovníky (používají se...
 • 23.3.2011: Jak sbalit věci z koupelny a z kuchyně - Jak sbalit koupelnu?   Věci z koupelny naskládejte do pytlů nebo do kartonů. Před tím je řádně zašroubujte, uzavřete.   Jak sbalit věci z kuchyně?   skleničky – omotejte bublinkovou fólií ve 3-4 vrstvách, při skládání do krabic je můžete zandat do sebe, křehčí...
 • 23.3.2011: Jak stěhovat spotřebiče? - Spotřebiče je ideální stěhovat v originálních obalech.   Malé spotřebiče – pokud nemáte původní krabice, použijte jiné kartony vystlané polystyrenem nebo papírem.   Velké spotřebiče – před balením umyjte a vysušte. Volné součásti odpojte a zabalte je...
 • 23.3.2011: Jak stěhovat nábytek? - Úvodem jedna cenná rada. Co můžete přestěhovat vcelku, to nerozmontovávejte! Ušetříte si spoustu času na demontáži a následné montáži, balení jednotlivých dílů atd.   Pokud nábytek nepronesete dveřmi nebo se nevejde do výtahu, pak jej budete muset rozmontovat. Předem si...
 • 23.3.2011: Průvodce stěhováním – časová osa - Na začátku, v dostatečném časovém předstihu:   1.      Zajistěte si nové bydlení (koupě, pronájem). Podrobný průvodce pořízením nového bydlení je zdarma k dispozici na www.vlastnici.cz. 2.      Zbavte se věcí, které nebudete stěhovat. Promyslete si, co vše...
 • 23.3.2011: Jak zvládnout stěhovací den bez stresu? - V předvečer stěhovacího dne si udělejte pohodu a relaxujte. Vystříhejte se vyčerpávajících oslav nebo balení na poslední chvíli. Raději se pořádně vyspěte. Pohlídejte si, abyste měli v pořádku všechny dokumenty podepsané a potvrzené stěhovací firmou (objednávku,...
 • 23.3.2011: Jak nakládat stěhovací auto - Žádná stěhovací akce se neobejde bez správného stěhovacího auta. S autem, do kterého se vaše věci nevejdou, se jen těžko přestěhujete. Auto tedy musí být přiměřeně velké a prostor, který skýtá, je pak při nakládce potřeba využít efektivně. A jaká jsou pravidla pro...
 • 23.3.2011: Kontrolní seznamy při stěhování - Stěhování je náročná akce, při které musíte vyřešit a zařídit obrovskou spoustu věcí. Samotná změna místa může být někdy stresující a co teprve permanentní obavy, abyste na něco nezapomněli! Kontrolní seznamy, které doporučujeme si připravit, vám budou dobrým...
 • 23.3.2011: Přípravy na stěhování – kde může vzniknout zásadní problém? - Zásadní a obtížně řešitelné problémy mohou vzniknout hlavně tam, kde máte vůči někomu závazky. To znamená s dětmi a s vaším případným pronajímatelem pronajímaného bytu či jiné nemovitosti.   Děti mohou stěhování snášet velmi obtížně, zvláště pokud je...


Sdílet tuto stránku / doporučit web