Jak začít obchodovat?

Učiňte tyto jednoduché úkony

  • Vyplňte registrační formulář
  • Po akceptaci všeobecných obchodních podmínek uvolníme Vámi požadované služby a můžete začít obchodovat.
  • Vložení Vaší nabídky a poptávky do systému www.vlastnici.cz je možné jednak ručně, případně pomocí exportního modulu.
pruvodce

Sdílet tuto stránku / doporučit web