Daně

  • 21.1.2014: Daň z nemovitosti 2014 - Daň z nemovitosti 2014   Jméno daně bylo v novém občanském zákoníku přejmenováno na daň z nemovitých věcí. Přiznání musí podat pouze ten u něhož se změnilo vlastnictví u nemovitosti nebo okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Pokud nemovitost v jednom roce...
  • 12.10.2013: Daň z nabytí nemovitosti - Daň z nabytí nemovitosti, která nahradí Daň z převodu nemovitosti od roku 2014, bude platit prodávající. Rozhodl tak zákonným opatřením Senát. Tato daň bude muset být ještě schválena nově zvoleným parlamentem. Parametry daně tedy její výše 4% zůstane stejná jak...
  • 8.6.2013: Daň z příjmu u pronájmu nemovitosti – podnikatel - Daň z příjmu u pronájmu nemovitosti – podnikatel   Zde je nemovitost zahrnuta v obchodním majetku podnikatele. Příjmy a výdaje na zajištění a udržení přiznáváte a daníte podle §7 Zákona o dani z příjmů. Rovněž jste z těchto příjmů povinni platit sociální a...
  • 8.6.2013: Daň z příjmů u pronájmu nemovitosti u fyzické osoby - Daň z příjmů u pronájmu nemovitosti u fyzické osoby Pokud pronajímáte nemovitost jako fyzická osoba a nemovitost nemáte v obchodním majetku, pak zde je návod jak postupovat při placení daně z příjmu a účetnictví. V první řadě je třeba říci, že je zcela jedno zda jde...
  • 8.6.2013: Daň z příjmů při prodeji nemovitosti - Daň z příjmů při prodeji nemovitosti   Pokud se zahrnutím nákladů na prodej prodáte dráže než jste koupili, pak takový příjem z prodeje nemovitosti podléhá dani z příjmů. Někdy je tento příjem osvobozen od daně. Jedná se o §10 Ostatní příjmy. Výdajem je cena...
  • 8.6.2013: Darovací daň z nemovitosti - Darovací daň z nemovitosti U darování nemovitosti, bytu, domu, pozemku atd. je to poměrně jednoduché. Platí se pouze darovací daň a to pouze někdo. Závisí ve které jste skupině. Zároveň se nehradí jiná daň (jedna věc se nedaní dvakrát) Dárce je však v pozici ručitele,...
  • 8.6.2013: Daň z převodu nemovitosti - Daň z převodu nemovitosti   Tuto daň platí prodávající (převodce) a nabyvatel kupující je ručitelem. Vyjímkou je pokud koupíte nemovitost v dražbě v exekuci, pak platí nabyvatel. V současné době je daň 4%. S koncem roku 2013 se transformuje na daň z nabytí, kterou...
  • 8.6.2013: Daň z příjmu při pronájmu nemovitosti - Příjmy z pronájmu bytu podléhají dani   Příjmy z pronájmu bytu podléhají dani z příjmů, a to i v případě, že byt pronajímáte soukromě, tedy  jako osoba fyzická. Pokud jste na nájemném získali za kalendářní rok přes 15 tisíc korun (v případě zaměstnanců přes...
  • 8.6.2013: Daň z nemovitosti - Daň z nemovitosti Musí ji platit každý rok majitel nemovitostí případně ji může platit nájemce nebo uživatel nemovitosti – výjimečně. Pokud je na nemovitosti více majitelů, potom mohou platit daň buď společně nebo každý za svůj podíl na nemovitosti.   Daň je...


Sdílet tuto stránku / doporučit web