Kupujeme nemovitost - Zhodnocení finančních možností

Máte potíže se splácením úvěru?

  1. Jak má postupovat klient, pokud se dostane do potíží a není schopen hypoteční úvěr již splácet?
    Pokud se klient dostane do nepříjemné situace, kdy například ztratí zaměstnání nebo onemocní a není již schopen dostát svým finančním závazkům, měl by neprodleně o těchto skutečnostech informovat banku. Jen v takovém případě je banka schopna kompromisního jednání a snaží se po individuálním posouzení celého případu o nalezení východiska z této situace. Může jím být odklad splátek (většinou na půl roku), vyhotovení nového splátkového kalendáře (např. prodloužení doby splácení). Klient by měl však také zvážit možnost přistoupení spolužadatele k závazku.

  2. Jaká je vlastně reakce a postup banky, pokud klient nesplácí a není ochoten celou situaci řešit?
    „Hrát mrtvého brouka“ se v těchto případech opravdu nevyplácí. Banka nemá zájem na ukončení úvěrového vztahu, proto se nejprve snaží dohodnout mimosoudní cestou a po nezaplacení pravidelné splátky zasílá klientovi a spolužadatelům upomínky. Pokud i po těchto krocích je odezva klienta nulová, přistupuje banka k soudní žalobě. Soud na žádost banky vydá rozsudek či platební příkaz a po nabytí právní moci podá návrh na výkon exekuce - srážkami se mzdy, přikázáním pohledávky z účtu, prodejem movitých věcí či prodejem zastavené nemovitosti v nedobrovolné dražbě, při které dojde k uspokojení pohledávky věřitele ve výši nesplacené jistiny, úroků z prodlení a nákladů souvisejících s dražbou.

  3. Je možné těmto případům nějak předcházet?
    Klient , který se rozhodne řešit financování bydlení s využitím hypotečního úvěru by si měl uvědomit, že své závazky vůči bance musí plnit 15, 20, 30 či více let. Rozhodně na zvážení je situace, kdy příjem klienta se pohybuje na dolní hranici akceptovatelné pro poskytnutí hypotečního úvěru. Klient musí posoudit, zda jeho příjem je opravdu stabilní, zda při ztrátě zaměstnání najde uplatnění na trhu práce, zda při odchodu manželky na mateřskou dovolenou vystačí pouze se svým příjmem apod. V situacích, kdy jsou na příjmu žadatele závislé jiné osoby, je výhodné uzavřít nějaké rizikové životní pojištění, kdy v případě pojistné události bude dlužná částka uhrazena pojišťovnou.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web