Vytvoření marketingového plánu prodeje

Metody

Metody, které pomohou

  • Základem je poloha nemovitosti. Z toho se při marketingu vychází. To je základní parametr, který stanovuje cenu nemovitosti. A tu sebelepším marketingem neovlivníte. Marketingem, lze jistě změnit vnímání lokality, kde se nemovitost nachází a tím zvýšit cenu nemovitosti, ale je třeba brát v úvahu náklady takovéto akce.
  • je třeba pracovat s emocemi. Pomocí práce s emocemi a jejich ovlivňováním můžeme nemovitost posunout do vyššího patra na pomyslném žebříčku atraktivity a to je práce marketingu a také osobního prodeje realitního makléře.

  • Název. Vždy je dobré vytvořit pro každou nemovitost název, několikaslovný, který nějakým jedinečným, popř. zajímavým, ale pravdivým způsobem vystihuje nemovitost. Tím ji zvýrazníme a dostaneme do povědomí lidí. To je ten obal, který ovlivňuje hodnotové vnímání zájemce posuzujícího nemovitost, ačkoli se na nemovitosti samé nic nemění.
  • Hledání nových vlastností, výhod a charakteristik. Udělejte si seznam výhod nemovitosti, které budete prezentovat zájemcům. Nejde jen o ty viditelné, ale hlavně ty neviditelné o kterých musíte přemýšlet než Vás napadnou. Jedinečné výhody dejte na začátek a potom řaďte ty běžné. Nedávejte jich víc než sedm, víc si člověk nezapamatuje. Výhody shrňte do jedné obecné, ale výstižné výhody, chcete-li, sloganu…
  • Propagujte nemovitost. Propagace umožní dosáhnou vyšší ceny nemovitosti, přilákat více zájemců a přilákat serióznější zájemce o koupi nebo pronájem. Kdo znal lidi z reality show před pár měsíci? Kolik byste za ně nabídli na trhu práce? O kolik si mohou Ti samí lidé říci nyní? To je kouzlo propagace. Zvyšuje hodnotu, tím, že „věc“ zviditelní, přičemž ostatní parametry „věci“ zůstávají beze změny.
  • Všude uvádějte, že ji prodáváte vy sám, vlastník. To je vaše okamžitá a velká výhoda.
  • Dejte nemovitosti exkluzivitu. Tím, že ji nabízí pouze jedna realitní kancelář, získá nemovitost punc exkluzivity a jedinečnosti. Toto vnímání zvyšuje hodnotu - nabídka je omezená, soustředí se v jedněch rukou a tím se zvyšuje vnímání atraktivity a tedy i cena. Nelze najít jinou cestu, jak tu nemovitost získat a to vytváří pozitivní psychologický tlak na seriozní zájemce o koupi. Vytváří tlak k rychlému jednání, bez postranních úmyslů. V případě, že ji nabízí více RK, za různé ceny, tak kupující vidí, že prodávající není tak pevný „v kramflecích“, že s cenou se hýbe a že je tedy velký prostor pro snížení ceny a tedy hodnoty nemovitosti a že ji tedy může bez problémů ovlivnit směrem dolů.
  • Internet. Kvalitní internetová prezentace nemovitost zvyšuje důvěryhodnost. Tedy atraktivitu a cenu. Každá realitní kancelář, která něco znamená, má kvalitní internetovou prezentaci.
  • Reklama na nemovitosti. Plachta, cedule. Tento často opomíjený a při tom velmi efektivní nástroj propagace nemovitosti může zasáhnout každého, kdo v dané lokalitě hledá nemovitost, nebo lidi projíždějící.
Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web