Uzavření obchodu

Kupní smlouva

Máte-li připravené peníze na zaplacení kupní ceny, nebrání Vám nic podepsat kupní smlouvu. Pro bezproblémovost celé prodejní operace doporučujeme dát celou kupní cenu do úschovy (viz. výše) a v den, kdy jsou peníze v této úschově, podepsat kupní smlouvu.

Před vlastním podpisem smlouvy si smlouvu důkladně přečtěte a překontrolujte si zejména veškeré údaje o nemovitosti, o Vás a prodávajícím (adresa, rodná čísla apod.).

Kupní smlouva by měla obsahovat následující náležitosti:

 • popis nemovitosti
 • projev vůle prodávajícího prodat a kupujícího koupit nemovitost
 • výši kupní ceny
 • termíny uhrazení kupní ceny
 • termíny vyklizení nemovitosti
 • podmínky možnosti odstoupení od smlouvy
 • termíny odhlášení trvalého pobytu prodávajícího z nemovitosti
 • podmínky úhrady příp. nedoplatků za služby spojené s užíváním nemovitosti
 • případnou sankci za nedodržení termínu zaplacení kupní ceny
 • případnou sankci za neuhrazení daně z převodu nemovitosti
 • případnou sankci za nevystěhovánínedoplatků za služby spojené s užíváním nemovitosti

Zástava prodávané nemovitosti

Platíte-li kupní cenu hypotékou nebo jiným úvěrem, vyžaduje finanční ústav i zřízení zástavního práva na kupovanou nemovitost. Protože je zatím nemovitost psaná na prodávajícího, tak zástavní smlouvu podepisuje prodávající, jakožto současný vlastník nemovitosti, a ne Vy. Jelikož většina nemovitostí se kupuje na úvěr, je tento jev velmi obvyklý a jako kupující se toho nemusíte obávat.

Finanční ústav Vám nejdříve schválí úvěr, následně vyhotoví úvěrovou smlouvu a zároveň i zástavní smlouvu na nemovitost. Většinou se podepisují tyto smlouvy zároveň, tedy prodávající ví, že Vy obdržíte úvěr, jehož sumu následně přímo finanční ústav poukážete na jeho účet. Doporučujeme Vám před vlastním podpisem zástavní smlouvy si přečíst podmínky čerpání úvěru, tedy zejména kdy bude finanční ústav zasílat peníze a po splnění jakých podmínek. Podmínky čerpání úvěru by se měly shodovat se způsobem a termínem placení kupní ceny podle kupní smlouvy. Je celkem běžné, že čerpání úvěru nastává ihned po podpisu zástavních smluv a jejich podání na katastr.

Kolikrát se kupní smlouva podepisuje?

Kupní smlouva pro potřeby katastrálního úřadu se podepisuje v počtu: počet účastníku smlouvy plus 2 navíc (tedy např: prodávající manželé jsou 2 účastníci + kupující manželé jsou 2 účastníci + 2 smlouvy navíc = 6 vyhotovení). 1x potřebuje mít katastrální úřad smlouvu, na níž jsou podpisy všech účastníků úředně ověřeny. Ověřit své podpisy můžete u notáře nebo na každé matrice. Společně se smlouvou podepisujete i tzv. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podpisy na tomto Návrhu nemusí být úředně ověřen. Vřele Vám doporučujeme podepsat si vždy jedno paré smlouvy pro Vás a v případě čerpání úvěru bude vyžadovat jeden výtisk smlouvy rovněž banka.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web