Uzavření obchodu

Družstvo - zánik a převod členství

Kdy přestáváte být členem bytového družstva?

Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile příslušné družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Změna člena družstva tedy nepodléhá souhlasu ostatních družstevníků nebo vedení družstva!

Převod v praxi

Velká družstva od Vás budou požadovat formuláře a k převodu členských práv si stanovili některé podmínky. Tou zásadní je zaplacení poplatku za převod členských práv a povinností. Některé z nich jako podmínku uvádějí rovněž zaplacení veškerých předešlých dluhů nebo dalších poplatků. V  takových družstvech probíhá převod velmi formálně a často je to běh od přepážky k přepážce, kde za vyžadované potvrzení musíte zaplatit další administrativní poplatek.

Menší družstva tyto věci nevyžadují a k převodu přistupují velmi flexibilně. U těchto družstev tak často dochází k předání Dohod o převodu členských práv a povinností např. na zahradách bytových domů, někdy i se sklenkou dobré pálenky.

Je důležité být seznámen se stanovami družstva, které mohou vyloučit členství určitých subjektů, např. cizinců, právnických osob a pod.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web