Příprava na prodej

Příprava nemovitosti

Řada lidí, kteří prodávají byt, se před tím pouští do jeho rekonstrukce. Nákladné investice do oprav se ale nemusí vždycky úplně vyplatit. V některých případech může majitel bytu na prodeji dokonce i prodělat. Do jakých úprav se nevyplatí pouštět a které jsou naopak žádoucí?

Jakou roli hraje technický stav nemovitosti při jejím prodeji?

Technický stav nemovitosti patří pro kupujícího vždy mezi základní parametry, podle kterých se rozhoduje, zda danou nemovitost koupit či nikoli. Případné finanční a časové investice, které by kupující musel do nemovitosti vložit na údržbu a opravy, by nemusely být malé a prakticky by zvedaly pořizovací cenu nemovitosti. Zároveň je ze strany prodávajícího zřejmé, že prodej nemovitosti proběhne rychleji a za výhodnější cenu, pokud její technický stav nebude vyžadovat výraznější investice. Zde je však velmi důležité rozlišit, za jakým účelem si kupující nemovitost pořizuje: zda ji chce užívat okamžitě, tedy bez výraznějších úprav, či zda nemovitost kupuje s vědomím, že si ji bude sám postupně upravovat podle vlastních představ.

Je tedy vhodné investovat do nemovitosti před její koupí?

Z hlediska kupujícího, který si nemovitost pořizuje k okamžitému užívání, je zcela zřejmé, že bude raději, pokud s úpravami nebude mít v budoucnu větší náklady. V případě, že je kupující ochoten připlatit si za nadstandardní stav nemovitosti, by se případná investice do ní mohla vyplatit. Je však nutné zdůraznit, že je opravdu žádoucí pečlivě zvážit výši nákladů na opravy před prodejem, protože se jimi sice zvedne hodnota majetku, avšak tržní kupní cenu to výrazně nezvýší. Naopak z hlediska kupujícího, který pořizuje nemovitost s úmyslem pozdějších úprav, je pravděpodobně lepší variantou, pokud zůstane nemovitost ve stávajícím stavu a tedy již bez větších investic před prodejem. Uvedené informace však nelze zobecňovat, vždy je třeba analyzovat konkrétní případ. Samozřejmě však existuje jasná souvislost mezi stavem nemovitosti a její cenou.

Lze říci, u jakého typu nemovitosti se investice vyplatí nejvíce?

Je dobré posoudit, o jaký typ nemovitosti jde, do čeho se bude či nebude před prodejem investovat. Obecně platí, že investovat do oprav a údržby se ve větším procentu vyplatí před prodejem bytů a rodinných domů, tedy nemovitostí určených k bydlení, než u nemovitostí komerčních nebo průmyslových, u nichž je účel, ke kterému budou užívány, různorodý a závisí na velmi konkrétních požadavcích budoucího uživatele.

Jaké druhy investic mají přednost?

Jedním z pohledů na dané téma je také vymezení typů investic do nemovitosti před jejím prodejem. Obecně bych je tyto investice rozdělil na standardní a nadstandardní. Mezi standardní bych zařadil běžné opravy a údržbu dané nemovitosti, jakými jsou např. zajišťování úklidu a čistoty, údržba stavebních prvků, technických zařízení, sítí, zařizovacích předmětů apod. Nadstandardní jsou naopak investice do ne zcela běžných druhů provedení různých součástí nemovitosti, jako jsou např. plastová okna, plovoucí podlahy, obložení stěn, luxusní provedení kuchyňských prostor apod. Z obecného hlediska lze konstatovat, že se vyplatí prodávat nemovitosti nejlépe ve standardním provedení. Kupující většinou nedocení přidanou hodnotu k nemovitosti a úpravy chce raději realizovat podle svého vkusu.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web