Uzavření obchodu

Placení kupní ceny

Kupující může uhradit kupní cenu:

  1. hotovostí nebo převodem z účtu z vlastních prostředků
  2. úvěrem
  3. kombinací výše uvedených možnlostí

Svým klientům doporučujeme provést platbu prostřednictvím úschovy kupní ceny, a to buď u notáře, advokáta nebo v bance. Úschova finančních prostředků je nejbezpečnější formou úhrady kupní ceny jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího v případě nenadálých situací.

Výplata kupní ceny úschovy je vždy podmíněna splněním určitých smluvených podmínek. Většinou se vyplácí finanční prostředky až po povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru – tedy jako nový majitel nemovitosti je zapsán kupující. Pokud se domluvíte s prodávajícím na poslání finančních prostředků (nebo její části) z úschovy dřív, je rozšířené výplata peněz z úschovy např. po podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, pokud na nemovitosti neváznou žádná jiná práva třetích osob nebo jiná dispoziční omezení k nemovitosti. V praxi to vypadá tak, že den po podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru. (dále jen Návrh) zajde prodávající na KN a nechá si udělat aktuální výpis z KN na předmětnou nemovitost. Na výpisu z listu vlastnictví je u prodávaných nemovitostí uvedeno písmeno „P“ a na konci je uvedena věty „Údaje tohoto výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů“ a je zde uvedené číslo jednací příslušného řízení.. Doporučujeme Vám si dát do podmínek pro výplatu úschovy i skutečnost, že na LV nebudou žádná omezení vlastnických práv a před Vámi podaným Návrhem nebude podán žádný jiný Návrh. Tento způsob úhrady kupní ceny je obvyklý např. pokud příslušný katastrální úřad má dlouhé lhůty pro povolení vkladů do KN nebo prodávající potřebuje finanční prostředky dříve. Přetíženy jsou zejména katastry ve velkých městech.

Zapamatujte si: zaleží jen na Vás a na prodávajícím, jaké podmínky si domluvíte. Vždy se jedná o dohodu 2 stran. Je vhodné všechny podmínky prodeje dát již do případné smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zamezíte tím jakýmkoliv dohadům a problémům.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web