Uzavření obchodu

Rezervace / rezervační poplatek

Rezervace

V takovém případě se domluvte se zájemcem na přesné výši ceny, způsobu a termínech její úhrady a datech vystěhování, toto jsou tři zásadní skutečnosti, které si musíte dojednat. Pokud jste se na těchto věcech shodli, doporučujeme Vám, vybrat od klienta rezervační jistinu. Rezervační poplatek Vám poskytne jistotu, že klient si koupi nemovitosti nerozmyslí, a pokud přece, tak Vám složená jistina propadne a Vy z  ní můžete uhradit náklady, které jste s nevydařeným obchodem, měl. Doporučujeme vyžadovat blokační jistinu 5-10 %. Dokud Vám zájemce nesloží rezervační poplatek, tak nemovitost pro něj neblokujte. Zbytečně můžete přijít o jiného, třeba i lepšího kupce. Rezervační poplatek je důkazem vážného zájmu o prodávanou nemovitost.

Rezervační poplatek

Rezervační smlouva

Jedná se o, do které dopíšete základní podmínky prodeje a termín podpisu kupní smlouvy a výši rezervační jistiny.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Lepší formou výběru rezervační jistiny je smlouva o smlouvě budoucí kupní. Touto smlouvou bere na sebe kupující závazek nemovitost koupit (a prodávající prodat) za dohodnutou cenu. Do této smlouvy uvedete rovněž termín zaplacení kupní ceny. Rezervační jistina je v této smlouvě vlastně první splátkou kupní ceny. Ve smlouvě doporučujeme mít uvedeno, že pokud kupující odstoupí od úmyslu koupit nemovitost nebo kupní cenu nezaplatí v termínu, pak si můžete tuto první část kupní ceny nechat jako smluvní pokutu a zároveň můžete od smlouvy odstoupit.

Co musí obsahovat smlouva o smlouvě budoucí kupní:

 • jména a identifikační údaje kupujícího a prodávajícího
 • popis prodávané nemovitosti
 • kupní cenu
 • termín podpisu kupní smlouvy
 • termín zaplacení
 • termín vystěhování a předání nemovitosti

Co doporučujeme, aby obsahovala smlouva o smlouvě budoucí kupní:

 • sankci za nedodržení termínu zaplacení kupní ceny
 • sankci za nedodržení termínu podpisu kupní ceny
 • sankci za neuhrazení daně z převodu nemovitosti
 • sankci za nevystěhování
 • podmínky možnosti odstoupení od smlouvy

Jakoukoliv sankci můžete, ale i nemusíte uplatnit. Jedná se spíše o odstrašující prostředek. V praxi nemůžete postihnout veškeré situace, které se mohou v budoucnu udát, ale dobrou smlouvou je můžete výrazně omezit.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web