Uzavření obchodu

Kupní smlouva

Má-li kupující připravené peníze na zaplacení kupní ceny, můžete podepsat kupní smlouvu. Pro bezproblémovost celé prodejní operace doporučujeme dát celou kupní cenu do úschovy (viz. výše) a v den, kdy jsou peníze v této úschově podepsat kupní smlouvu.

Před vlastním podpisem smlouvy si smlouvu důkladně přečtěte a překontrolujte si zejména veškeré údaje o nemovitosti, o Vás a kupujícím (adresa, rodná čísla apod.).

Kupní smlouva by měla obsahovat následující náležitosti:

 • popis nemovitosti
 • projev vůle prodávajícího prodat a kupujícího koupit nemovitost
 • výši kupní ceny
 • termíny uhrazení kupní ceny
 • termíny vyklizení nemovitosti
 • podmínky možnosti odstoupení od smlouvy
 • termíny odhlášení trvalého pobytu prodávajícího z nemovitosti
 • podmínky úhrady příp. nedoplatků za služby spojené s užíváním nemovitosti
 • případnou sankci za nedodržení termínu zaplacení kupní ceny
 • případnou sankci za neuhrazení daně z převodu nemovitosti
 • případnou sankci za nevystěhování

Zástava prodávané nemovitosti

Platí-li kupující kupní cenu hypotékou nebo jiným úvěrem, vyžaduje finanční ústav i zřízení zástavního práva na kupované nemovitosti. Protože je zatím nemovitost psaná na Vás, tak zástavní smlouvu podepisujete Vy, jakožto současný vlastník nemovitosti. Jelikož většina nemovitostí se kupuje na úvěr, je tento jev velmi obvyklý a jako prodávající se toho nemusíte obávat.

Finanční ústav nejdříve schválí kupujícímu úvěr, následně vyhotoví úvěrovou smlouvu a zároveň i zástavní smlouvu na nemovitost. Většinou se podepisují tyto smlouvy zároveň, tedy Vy víte, že klient obdrží úvěr, jehož sumu následně přímo finanční ústav poukáže na Váš účet. Doporučujeme Vám před vlastním podpisem zástavní smlouvy si přečíst podmínky čerpání úvěru, tedy zejména kdy bude finanční ústav zasílat peníze a po splnění jakých podmínek. Pokud kupujícím chybí splnit ještě nějaké podmínky, pak zástavní smlouvu podepište až po plnění všech podmínek, které musí splnit sám kupující. Je celkem obvyklé, že čerpání úvěru nastává ihned po podpisu zástavních smluv a jejich podání na katastr.

Kolikrát se kupní smlouva podepisuje?

Kupní smlouva pro potřeby katastrálního úřadu se podepisuje v počtu: počet účastníku smlouvy plus 2 navíc (tedy např: prodávající manželé jsou 2 účastníci + kupující manželé jsou 2 účastníci + 2 smlouvy navíc = 6 vyhotovení). 1x potřebuje mít katastrální úřad smlouvu, na níž jsou podpisy všech účastníků úředně ověřeny. Ověřit své podpisy můžete u notáře nebo na každé matrice. Společně se smlouvou podepisujete i tzv. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Podpisy na tomto Návrhu nemusí být úředně ověřeny. Vřele Vám doporučujeme podepsat si vždy jedno paré smlouvy pro Vás a pro kupujícího a v případě čerpání úvěru bude vyžadovat jeden výtisk smlouvy rovněž banka.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web