Uzavření obchodu

Placení kupní ceny

Kupující může uhradit kupní cenu:

  1. hotovostí nebo převodem z účtu z vlastních prostředků
  2. úvěrem.
  3. kombinací výše uvedených možností

Svým klientům doporučujeme provést platbu prostřednictvím úschovy kupní ceny, a to buď u notáře, advokáta nebo v bance. Úschova finančních prostředků je nejbezpečnější formou úhrady kupní ceny jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího v případě nenadálých situací.

Výplata kupní ceny z úschovy je vždy podmíněna splněním určitých smluvených podmínek. Většinou se vyplácí finanční prostředky až po povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí – tedy jako nový majitel nemovitosti je zapsán kupující. Pokud se domluvíte s kupujícím na poslání finančních prostředků z úschovy dřív, je rozšířené zaslání peněz z úschovy např. po podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, pokud na nemovitosti neváznou žádná jiná práva třetích osob nebo jiná dispoziční omezení k nemovitosti. V praxi to vypadá tak, že den po podání Návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. (dále také „Návrh“) zajdete na KN a necháte si udělat aktuální výpis z KN na předmětnou nemovitost. Na výpisu z listu vlastnictví je u prodávaných nemovitostí uvedeno písmeno „P“ a na konci je uvedena věty „Údaje tohoto výpisu jsou dotčeny změnou právních vztahů“ a je zde uvedené číslo jednací příslušného řízení. Tento způsob úhrady kupní ceny je možný např. pokud příslušný katastrální úřad má dlouhé lhůty pro povolení vkladů do KN nebo prodávající potřebuje finanční prostředky dřív. Přetíženy jsou zejména katastry ve velkých městech.

Zapamatujte si: zaleží jen na Vás a na kupujícím jaké podmínky si domluvíte. Vždy se jedná o dohodu 2 stran. Je vhodné všechny podmínky prodeje dát již do případné smlouvy o smlouvě budoucí kupní, zamezíte tím jakýmkoliv dohadům a problémům.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web