Uzavření obchodu

Rezervace a smlouvy

Každý prodávající po Vás bude požadovat složit rezervační poplatek tak, aby Vám svoji nemovitost rezervoval. Textaci rezervační smlouvy věnujte zvýšenou pozornost. Jelikož Vy na důkaz Vážného zájmu nemovitost rezervujete poměrně vysokou částkou (obvykle 5 – 10 %), prodávající by se měl zavázat k tomu, že svoji nemovitost již nebude dále nabízet k prodeji. Pokud by nemovitost neprodal následně Vám, ale jiné osobě, měla by smlouva obsahovat i kromě toho, že Vám v takovém případě rezervační poplatek vrátí, také klauzuli o smluvní pokutě. Zde bychom Vám doporučili rovněž částku ve výši 5 – 10 % z ceny nemovitosti.

Je obvykle, že dokud nesložíte prodávajícímu rezervační poplatek, tak prodávající nemovitost nabízí dál.

Jak složit rezervační poplatek?

Rezervační smlouva

Jedná se o typ nepojmenované smlouvy, do které dopíšete základní podmínky prodeje a termín podpisu kupní smlouvy a výši rezervační jistiny. Nezapomeňte zapracovat do smlouvy termín předání nemovitosti, resp. vystěhování z domu nebo z bytu. Jak jsme uvedli výše, je pro Vás důležité uvést do této smlouvy i skutečnost, že prodávající nebude nemovitost dále nabízet a zapracovat do smlouvu případnou sankci v  případě, že by nemovitost prodal někomu jinému do konce termínu rezervace.

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Lepší formou složení rezervační jistiny je smlouva o smlouvě budoucí kupní. Touto smlouvou bere na sebe prodávající závazek nemovitost prodat (a kupující koupit) za dohodnutou cenu. Nezapomeňte do smlouvy uvést termín předání nemovitosti, resp. vystěhování z domu nebo z bytu a rovněž termín zaplacení kupní ceny. Rezervační poplatek je v této smlouvě vlastně první splátkou kupní ceny. Ve smlouvě doporučujeme mít uvedenou sankci pro případ, že pokud prodávající odstoupí od podpisu kupní smlouvy nebo nemovitost nepředá včas.

Co musí obsahovat smlouva o smlouvě budoucí kupní:

 • popis prodávané nemovitosti
 • jména a identifikační údaje kupujícího a prodávajícího
 • kupní cenu
 • termín podpisu kupní smlouvy
 • termín zaplacení
 • termín vystěhování a předání nemovitosti

Co doporučujeme, aby obsahovala smlouva o smlouvě budoucí kupní:

 • sankci za nedodržení termínu zaplacení kupní ceny
 • sankci za nedodržení termínu podpisu kupní ceny
 • sankci za neuhrazení daně z převodu nemovitosti
 • sankci za nevystěhování
 • podmínky možnosti odstoupení od smlouvy

Jakoukoliv sankci můžete, ale i nemusíte uplatnit. Jedná se spíše o odstrašující prostředek. V praxi nemůžete postihnout veškeré situace, které se mohou v budoucnu udát, ale dobrou smlouvou je můžete výrazně omezit.

Zpět na obsah
|
Pokračovat


Sdílet tuto stránku / doporučit web